Проектиране

Въз основа на своя дългогодишен опит и познания в своята област, фирма "Ронита" извършва проектиране, доставка, монтаж(при определени условия) и тестване на:

Фирма "РОНИТА" организира и комплексни изследвания в областта на качеството на въздуха в затворени помещения, топлинен комфорт, както и анализ и оценка на влиянието на параметрите на микроклимата върху здравето, комфорта и работоспособността на обитателите на затворени помещения.

Всички решения са подкрепени с изключителна компетентност, коректност и безупречна дискретност.