Цел - задоволяване и на най-високите изисквания на модерния свят в областта на сигнално-охранителните системи.

Методи - предоставяне на високотехнологични решения с подобаващо качество.

Поведение - базирано на професионализъм, коректност и безупречна дискретност.

Сигнално-охранителни системи

Управление - ефективност, основана на ясна фирмена стратегия, предлагаща гъвкави схеми на работа.

Гъвкавост - осигуряваща бърза реакция при промени в пазарната среда.

Отношения - отворени и коректни, колаборативен подход в бизнеса.